Hutbe

Tanımı ve amacı, camide, cuma namazından önce ve bayram namazlarından sonra minberde okunan dua ve verilen öğüt. Evet, internet kaydındaki hutbe tanımı budur ama bana göre, camideki din görevlilerinin üstteki yer ve zamanlarda, topluma içinde bulunduğu şartların konu edildiği durum değerlendirmesidir. Yani hutbe’nin amacı sadece öğüt değildir. Başka tanımla, geçmişten geleceğe tüm zamanlardaki, toplumu ilgilendiren … Hutbe yazısını okumaya devam et

Reklam

Kültür Devrimi

Ülkemizin son otuz yıldaki en önemli atılımı kuşkusuz internettir. Bazıları internetin okuma alışkanlığını azalttığını söyler ama ben katılmıyorum. Çünkü hiç okumayanlar dahi, düşüncelerine uygun paylaşımları okuyorlar. Verimlilik ve yararlanma oranı tartışılır ama kültürel etkinlikleri içeren yazılar ve görselleri takip edenler çoğalmıştır. İletişimlerde yazılım ve dil kavramlarının anlaşılır olması gerekir. Ancak, asıl yarar farklı dil bilmek … Kültür Devrimi yazısını okumaya devam et

İlkeli Cumhuriyet

Buraya kadar Cumhuriyete değişik açılardan bakarken, görülen farklı değerlerin korunması gerektiğini de anladık. Kurucu liderimiz Atatürk, bu korumayı ilkeler ile sağlamamızı önermiştir. Hatta kurduğu CHP’nin altı ok’u, bu ilkelerin simgesidir. Bir asır boyunca sözü edilen ilkeler aşınmaya başlamıştır ama özellikle üniversitelerde okutulan İnkılâp Tarihi içindeki Atatürk ilkeleri, gündemdeki yerini korumuştur. İlkeler, Nelerdir? Atatürk ilkeleri, ilk olarak … İlkeli Cumhuriyet yazısını okumaya devam et

Devrimci Cumhuriyet

Katılımcı Cumhuriyet ile kazanılan yönetim de, çağa uygun gelişmenin olması doğaldır. Seçime katılımın oranı yüksek olursa, yanılgı oranı daha az olur. Bu, matematiksel bir sonuçtur ama devrimleri hayata geçiren düşüncenin tezahürü de diyebiliriz. Türklerin devrimlere açık olduğunu Çağ atlatarak, 15’lilerin savaşma cesaretleriyle,  çağdaş eğitilme farkıyla tepelerdeki bilim insanları arasına girerek kanıtlamışlardır. Böylesine güzel örnekleri gören … Devrimci Cumhuriyet yazısını okumaya devam et

Sosyal Cumhuriyet

Arapça kökenli Cumhur’un, Türkçe karşılığı Halk, halkın kendini yönetme biçimi de Cumhuriyet olduğunu biliyoruz. Ama burada Sosyal Cumhuriyet’in anlamı üzerinde durmak istiyoruz. Bu söylemin bir başka tanımı ile “Katılımcı Cumhuriyet’in”, diğer cumhuriyet söylemlerinden farkını anlatmaya çalışacağız. Aynı şeyleri tekrara gerek var mı demekte haklı olabilirsiniz ama cumhuriyetin versiyonları arasında olan ince çizgilerin önemini kendi düşüncemle … Sosyal Cumhuriyet yazısını okumaya devam et

Kurumsal Cumhuriyet

Göçen Türkler, bulundukları yerlerde etkili devletler kurmayı başarmışlardır. Bir asır önce kurulan Türkiye Cumhuriyeti(TC), çağdaş yönetim düzenini dikkate alıp gerekli kurumları da oluşturmuştur. Bu kurumlar; Çağdaş eğitim, Dil ve tarih bilinci, Planlı tarım ve sanayi, Bağımsız ekonomi, Sağlıklı toplum ve Caydırıcı savunmadır. Bu gün, kurumlarımızın işlevlerini ve bir asır önceki amaçlarından sapmalarını ele alacağız. İlki, … Kurumsal Cumhuriyet yazısını okumaya devam et

Uygar Cumhuriyet

Bu yılın Ekim ayına “Cumhuriyet Ayı” diyerek başladık, ardından “Demokratik Cumhuriyet” ve şimdi de “Uygar Cumhuriyet” diyerek devam ediyoruz Türk toplumu göçler dolayısıyla sık değişen çok sayıda uygar devletler kurarak günümüze gelmiş ve Cumhuriyet bizim 17.uygarlığımız olmuştur. Bu günkü yazımızda Uygar Cumhuriyet kavramını ele almak istiyoruz. Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımızda uygarlığın eş anlamı medeniyettir. … Uygar Cumhuriyet yazısını okumaya devam et

Demokratik Cumhuriyet

Demokrasi ile cumhuriyet kavramlarının benzer vurgulamalarını değişik yayınlarda gördüm ve ilgi ile okudum. Ama özellikle 1961 ve sonraki Anayasalarımızın ikinci maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” hükmü korunmaktadır. Evet, bu madde yazılımda … Demokratik Cumhuriyet yazısını okumaya devam et

Cumhuriyet Ayı

Cumhuriyet’in ayı yılı olur mu demeyin, bizim için oluyor, çünkü cumhuriyet ile tanışmamızın üzerinden henüz bir asır geçti ama hala daha önceki deli/veli sultanlığa heveslilerin ülkeyi yöneten olması, 29 Ekim 1923 de kurulan cumhuriyetin önemini artırmaktadır. Umarım bu gericiliğe heveslilerin emellerine ulaşmasına fırsat vermeyiz. Aksi halde geleceğimizin kötü kaderini göğüslemek zorunda kalırız. Anadolu Türk toplumunun … Cumhuriyet Ayı yazısını okumaya devam et